O stránkách

Auto Anex s. r. o.

Dodavatel webového řešení

Webdesigner: BBS.cz s.r.o.
Redakční systém: BBS webmanager
Grafik: Bronislav Pešl
Technická podpora: podpora@bbs.cz

Použité technologie

Typ dokumentu: XHTML 1.0 Transitional
Kódování: UTF-8
Grafika: CSS 3, plně responzivní
Programovací jazyk: PHP 5.2
Databáze: MySQL 5.0
Javascript: lightbox, sroll-up/down, slider, responzivní obrázky, menu pro mobile zařízení, posuvný pás fotografií

Kompatibilita

Internet Explorer: 9, 10, 11
Mozilla Firefox: 17, 24, 31
Google Chrome: 39 a vyšší
Opera: 12 a vyšší
Safari: 5, 6, 7

Technologie třetích stran

Sociální sítě: Facebook komentáře
Komunikace: online chat Zopim
jQuery knihovny: byly použity knihovny pro jednotlivá javascriptová řešení
(u těchto technologií nemůžeme garantovat funkčnost)

Sběrače informací

Google Analytics: anonymní pohyb uživatelů po stránkách

Prohlášení o přístupnosti

Standardy WCAG 2.0

1.4.4 S výjimkou titulků a textů ve formě obrázků může být text zvětšen až o 200% bez pomoci asistivních technologií, aniž dojde ke ztrátě obsahu či porušení funkčnosti.
1.4.8 Pro vizuální znázornění textových bloků je dostupný mechanismus, který umožňuje následující: barvu popředí a barvu pozadí si může zvolit uživatel; řádek není delší než 80 znaků; text není zarovnaný do bloku; řádkování uvnitř odstavců je alespoň 1,5, mezery mezi odstavci jsou pak alespoň 1,5krát větší než použité řádkování uvnitř odstavců; velikost textu může být změněna bez pomoci asistivních technologií až o 200 % tak, aby uživatel nemusel posouvat text do stran, chce-li přečíst celý řádek v maximalizovaném okně.
2.1.1 Všechny funkce obsahu lze obsluhovat přes rozhraní klávesnice, aniž by bylo nutné jednotlivé úhozy zvláště časovat.
2.1.2 Jestliže je možné přesunout fokus na určitý prvek na stránce prostřednictvím klávesnice, pak je také možné pouze prostřednictvím klávesnice fokus opět z prvku přesunout pryč.
2.1.3 Všechny funkce obsahu lze obsluhovat přes rozhraní klávesnice, aniž by bylo nutné jednotlivé úhozy zvláště časovat.
2.2.4 Přerušení, jako například aktualizace obsahu, může být uživatelem oddáleno či potlačeno, s výjimkou přerušení, které si vyžádala naléhavá situace.
2.4.1 Uživatel má k dispozici mechanismus, umožňující mu přeskakovat bloky informací, které se opakovaně objevují na více stránkách prezentace.
2.4.3  Je-li možné webovou stránku stránku procházet v určitém pořadí, majícím vliv na smysl a funkčnost, získávají prvky focus v pořadí, které smysl a funkčnost zachovává.
2.4.5 Uživatel má k dispozici více než jeden způsob, jak mezi ostatními stránkami nalézt konkrétní požadovanou webovou stránku. Výjimku tvoří případ, kdy je tato stránka výsledkem určitého procesu nebo slouží k jeho vykonání (např. proces vyhledávání).
2.4.8 Uživatel má k dispozici informaci o tom, na které stránce se v rámci webové prezentace právě nachází.
3.1.1 Výchozí jazyk (=řeč, nikoli programovací) každé stránky lze programově určit.
3.2.1 Jestliže prvek získá focus, nezpůsobí to změnu kontextu.
3.2.2 Jestliže uživatel provede změnu v nastavení určité položky uživatelského rozhraní, nevyvolá to automaticky změnu kontextu nebo je na změnu předem upozorněn.
3.2.3 Navigační mechanismy, které se opakují na více stránkách, jsou pokaždé zobrazeny ve stejném relativním pořadí, pokud změnu zobrazení pořadí neprovede uživatel.
3.2.5 Změny kontextu se provádějí pouze v důsledku akce uživatele nebo je k dispozici mechanismus umožňující potlačení těchto změn.
3.3.1 Jestliže je při zadávání automaticky zjištěna chyba, je chybná položka označena a chyba je uživateli popsána ve formě textu.
3.3.2 Je-li vyžadován vstup uživatele, má uživatel k dispozici popisky nebo pokyny.
3.3.3 Je-li při zadávání automaticky zjištěna chyba a jsou známy návrhy na její opravení, jsou návrhy prezentovány uživateli. Výjimku tvoří případ, kdy je takový postup v rozporu s bezpečností nebo účelem obsahu.
3.3.4 Pro webové stránky, z nichž vyplývají právní důsledky, stránky, umožňující provádět finanční transakce, stránky umožňující modifikaci nebo mazání uživatelských dat uložených v systémech pro uchovávání dat nebo pro stránky, pomocí nichž se odesílají odpovědi na testové otázky, platí alespoň jeden z následujících bodů: akce uživatele lze vrátit zpět; data zadaná uživatelem jsou zkontrolována na chyby a uživatel má možnost chyby opravit; je dostupný mechanismus umožňující zkontrolování, potvrzení a opravení informací před dokončením zadávání.
3.3.6 Pro webové stránky vyžadující po uživateli, aby vložil informace, platí alespoň jeden z následujících bodů: akce uživatele lze vrátit zpět; data zadaná uživatelem jsou zkontrolována na chyby a uživatel má možnost chyby opravit; je dostupný mechanismus umožňující zkontrolování, potvrzení a opravení informací před dokončením zadávání.

Česká pravidla přístupnosti

7. Velikost písma je možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nedochází ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.
10. Načtení nové webové stránky či přesměrování je možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře.
13. Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, je možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost.
17. Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách, je možné přeskočit.
19. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.
20. Kromě navigace je k dispozici rovněž vyhledávání a odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář je k dispozici na každé webové stránce.
22. Každý formulářový prvek má popisek vystihující požadovaný obsah.
23. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, je k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, je k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.
27. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, mají vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky jsou správně zanořeny a nedochází k jejich křížení.
28. Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.

O stránkách

Kontaktujte nás

+420 810 100 700
+420 734 757 800

Prodej, sklad
Po - Pá 7:30 - 17:00

Servis
Po - Pá 7:30 - 16:00

Přihlaste se k odběru novinek

Auto Anex s. r. o.
Auto Anex s. r. o., Žerotínova 379, 40501 Děčín III - Staré Město

Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím